Appspotr styr mot lönsam tillväxt

Med en positiv trend under de senaste fem kvartalen, med stigande omsättning som överträffar den globala marknadstrenden, tar low/no code app-utvecklaren Appspotr sikte på att styra mot lönsam tillväxt. Och enligt vd Patric Bottne har bolagets marknadsposition aldrig sett bättre ut.

Appspotr är en ledande leverantör av så kallade low/no code appar till företag och organisationer, vilket innebär att man erbjuder en tjänst där kunderna kan utveckla skräddarsydda appar utan att ha kunskap inom kodning. Alternativt erbjuds apputveckling via Appspotrs Studios.

 • Vår vision är att demokratisera apputvecklingen så att vem som helst enkelt och effektivt kan skapa en app för att lösa ett problem, antingen på egen hand eller med stöd från våra appexperter i Studios, säger Patric Bottne som är vd på Appspotr.


Idag innefattar Appspotrs kundlista primärt företag samt organisationer inom offentlig sektor i Sverige. Bland bolag som utvecklat appar via bolagets plattform finns Folksam, Vasakronan och Göteborgs Stad.

Från tillväxt till lönsam tillväxt

Appspotr har historiskt fokuserat på tillväxt, på bekostnad av lönsamhet. Detta för att bygga en stark position på marknaden för low/no code som förväntas växa med 30 procent årligen fram till 2032. Men på grund av skiftande marknadsklimat har man sedan i höstas ändrat det strategiska fokuset från tillväxt till lönsam tillväxt.

 • Appspotrs produkterbjudande är idag mer komplett än någonsin, vilket ger oss väldigt goda förutsättningar att lägga mer kraft på kommersialisering och försäljning. Därför ska vi göra en rejäl satsning på att växa med lönsamhet, samtidigt som vi kommer fortsätta vår internationella satsning via den Studios som precis öppnats i Colombo, Sri Lanka, säger Patric och fortsätter:
 • Vi har sett en lovande trend de senaste fem kvartalen, där våra intäkter växer jämfört med samma period föregående år. Vår tillväxt överträffar för närvarande den globala marknadstrenden för low/no-code. Det är en utveckling som vi ser framför oss kan fortsätta givet vår starka marknadsposition.

Emission ska ta bolaget till lönsamhet

För att understödja satsningen på lönsam tillväxt har behovet av resurser kontinuerligt utvärderats och i maj i år annonserade Appspotr en företrädesemission på 15,6 miljoner kronor. 

Emissionen, som är säkerställd till 70 procent via teckningsförbindelser och garantiåtaganden, ska primärt investeras i sälj- och marknadsföringsinsatser och är tänkt att ta bolaget till lönsamhet.

 • Vi fokuserar nu verksamheten till de delar där vi ser att efterfrågan är störst och där vi kan skapa lönsamhet i närtid. Det innefattar bland annat vår Studios-verksamhet. Med relativt små insatser ska vi även se till att snabbt kunna etablera en lönsam affär utanför Sveriges gränser. Vi har en skalbar teknisk plattform som aldrig varit bättre och som definitivt kan hävda sig i den globala konkurrensen. Framtiden ser ljus ut, avslutar Patric Bottne.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Teckningsperiod: 13 juni 2023 - 27 juni 2023.
 • Handel med uniträtter: 13 juni 2023 - 21 juni 2023.
 • Företrädesrätt: För varje en (1) på avstämningsdagen den 9 juni 2023 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
 • Unit: En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (2) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskurs: 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare högst cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Säkerställandenivå: Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang.

Läs mer om Företrädesemissionen här