Press releases

May 7, 2018

APPSPOTR REGISTRERAR MILSTOLPSRELATERADE AKTIER

Appspotr AB har registrerat de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv med stöd av de teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfyllandet av milstolpe 1.

Novel Unicorn har tecknat 436 587 aktier för 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv har tecknat 21 829 aktier för 0,20 kronor per aktie. Betalning har inkommit och aktierna har registrerats vilket ökar aktiekapitalet med 91 683,20 kronor. Totalt motsvarar de registrerade aktierna 3,73 procent av det totala antalet aktier i Appspotr.

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Appspotr AB till 12 298 205 stycken och aktiekapitalet till 2 459 641 kronor.

Aktierna som tecknas med stöd av teckningsrätterna för milstolpe 2 genomgår just nu samma behandling och kommer att vara registrerade inom kort. Det kommer att meddelas när processen är klar.

I Hongkong pågår samtidigt motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När aktierna i milstolpe 2 är registrerade kommer Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia att öka med 19 procentenheter till 49 procent.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr är kostnadsfritt att använda de 30 första dagarna. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

May 2, 2018

Appspotr Launches Strategic Alliance With the University & College Designers Association (UCDA)

Appspotr and UCDA have signed an agreement where UCDA will offer Appspotr’s tools to its 1000 members in the US and Canada.

Appspotr’s tool will be used in design training at the universities and schools where the UCDA members are active. UCDA also receives discount codes for its students and teachers who want to publish their apps they create during their education. The Alliance between the parties is the result of the fact that Appspotr’s tool have been used by teachers and students in universities in the United States for several years. Now the possibility isopen for greater use within the academy through cooperation with UCDA.

“Both UCDA and Appspotr are geared towards professional creators, and both parties recognize the importance of quality and design. We, like UCDA, see that design institutes play an important role in educating and inspiring new designers. To have students being allowed to use Appspotr in design training in USA and Canada is a way for us to contribute with good design tools for app design during education. It is also an opportunity to increase the commercial use of Appspotr when design students later graduate and start working at design agencies. Then they have seen the opportunities and the simplicity of creating apps with app tools similar to Appspotr, says CEO Patric Bottne.

“We strongly believe in education and encouraging individuals to learn new things. Now giving students the opportunity to have a modern app design tool where they can develop and refine their skills is really fun. Developing this cooperation with UCDA and hearing their previous positive experiences of our service has been stimulating. Together with UCDA, we will evaluate and further develop our service, which is important for constantly being at the forefront of app development, “says Christina Berntsson, Product Manager Appspotr.

For more information, please contact:

Patric Bottne, CEO Appspotr AB (publ)

Mobile: +46 701 46 61 89

E-mail: patric@appspotr.com

About Appspotr AB

Appspotr makes it easy for individuals and businesses to create native apps online, without pre- programming skills. The user builds the app using pre-programmed modules, custom design and content, and then publishes it in any app store. At the same time, Appspotr offer developers an opportunity to earn money from creating the modules used. Appspotr is free to use the first 30 days. Appspotr has 12 employees and is based in Gothenburg.

About UCDA

The University & College Designers Association (UCDA) inspires designers working in academia in North America and around the world by delivering relevant programming and benefits in a personal and thoughtful way. The organization provides for the professional and personal growth of its members, and advocates for designer and educators roles within their institution. UCDA works to elevate the importance of design overall. Our members are designers, design educators, art directors, creative directors, managers, directors of print shops, editors, writers, directors of media services, photographers, and businesses associated with visual communication.

April 18, 2018

APPSPOTR SÄKRAR FINANSIERING FRÅN NOVEL UNICORN

Appspotr AB säkrar ytterligare lånefinansiering från Novel Unicorn.

Novel Unicorn lånar ut 1 MSEK och ansluter sig därmed till de övriga huvudägare som givit Appspotr lånefinansiering. För mer detaljer läs pressmeddelande från igår 2018-04-17. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 4% ränta till och med 13 April 2019.

För ytterligare information kontakta: Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) Mobil: +46 701 46 61 89 E-post: patric@appspotr.com Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2018. Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

April 17, 2018

Appspotr Säkrar Finansiering

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering för att finansiera fortsatt verksamhet med fokus på marknadsföringen av den nyligen lanserade utvecklarportalen. Samtidigt rullar projekten i Appspotr Asia på.

I det första kvartalet lanserades den utvecklarportal som bolaget tog in pengar i samband med noteringen 2016 för att utveckla. I portalen kan utvecklare bygga moduler i React Native och erbjuda dessa till icke-kodande kreatörer via plattformens marknadsplats. Initialt har den lanserats i en stängd version för inbjudna, men inom kort kommer den att öppnas upp för alla utvecklare. Bolaget har nu möjlighet att realisera det ekosystem kring apputveckling och den plattformsaffärsmodell, där utvecklare och kreatörer finner varandra och gör affärer, som sedan starten varit bolagets vision.

– Vi har sedan februari 2017 kraftsamlat kring vår Kina-satsning. Kina är en fantastisk möjlighet för oss, men det har också krävt mycket tekniskt. Dels kring utveckling av plattformen och dels kring utvecklarportalen, som är förutsättning för affärerna i Kina. Eftersom vi är ett litet företag med begränsade resurser blev konsekvensen av kraftsamlingen att vi prioriterade ned marknadsföringen mot kreatörer som bygger appar i vår plattform, säger vd Patric Bottne.

– De diskussioner som vi har med aktörer i appvärlden visar tydligt att vi har lanserat utvecklarportalen vid ett mycket bra tillfälle. Detta eftersom ingen konkurrent har ett liknande ekosystem eller plattformsaffärsmodell. Med en marknadsföringssatsning som sätter stort fokus på vår utvecklarportal har vi därför mycket goda chanser att ta en tätposition på en starkt växande marknad, fortsätter Patric Bottne.

Samtidigt är Appspotr Asia, som redan driver tre mycket spännande projekt med iReserve*, Yuxin och EZ Cloud och för diskussioner om fler projekt med fler partners, fortsatt finansierat för sin verksamhet. Satsningen tillsammans med Novel Unicorn i Kina (se pressmeddelande från maj 2017) är nu inne i fasen då fokus ligger på samarbeten, eventuella förvärv, tillväxt och försäljning.

– Vi är helt övertygade om att apputveckling kommer att göra samma resa som webbutveckling och flytta över från skräddarsydda engångslösningar till plattformar där utvecklare och kreatörer möts. Vi är lika övertygade om att vi har en teknisk plattform som kan bli världsledande och att vi har de kommersiella samarbetena för att ta oss dit. På vägen kommer att vi behöva kapital. Tills vi kan återinvestera vinster måste det kapitalet komma utifrån och lösningen som presenteras nedan tar oss en bit på resan, säger Patric Bottne.

– Styrelsen är nöjda med den lösning vi valt kring finansieringen och fortsätter också dialogen med fler kandidater, både industriella aktörer och rena investerare, som visat intresse för att vara med att finansiera vår resa med Appspotr, säger Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel.

Finansieringen Lånen kommer från två olika håll och uppgår totalt till 6,5 MSEK. Tillsammans täcker de Appspotr AB:s rörelsekapitalbehov till hösten 2018.

4 MSEK kommer från Modelio Equity AB (2 MSEK) och från Sonny Johansson (2 MSEK) och löper med 12% ränta till och med mars 2019. En uppläggningsavgift på 5% av lånebeloppet tillkommer. Långivaren har möjlighet att teckna sig för nya aktier i en riktad emission som kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet. En sådan kvittning kan begäras av långivaren den 1:e varje månad och sker då med 15% rabatt mot aktuell kurs.

2,5 MSEK kommer från huvudägarna i form av Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB (som tillhör samma sfär som Ekapaifs ägare), Lissåker Consulting AB och även delägarna Lennart Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 4% ränta till och med 13 April 2019.

* Notera att iReserve i tidigare pressmeddelanden felaktigt har benämnts som iRegister.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2018.Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

April 3, 2018

MILESTONE 2 REACHED

The board of Appspotr AB has decided that milestone 2 in the cooperation agreement with Novel Unicorn has been reached through the pilot project deals that has been signed with iRegister, Yuxin and EZ Cloud.

These three companies already have established app-based services and customers who are experienced app users. Together, they have over 500 000 customers that now will be targeted.

– I am very proud over the deals that we and Novel Unicorn have put together and I’m full of anticipation for the future. Together, these three partners have over half a million app experienced customers and that gives very good chances to succeed in our projects, says CEO Patric Bottne.

At the same time, Appspotr’s platform, with its newly launched developer portal and its marketplace, provides these three with great opportunities to both strengthen their position in China by delivering customer specific apps and to build new positions in markets outside China.

– Our partners have a very good understanding of our platform and they see the opportunities that our developer portal and our marketplace provide for them to create modules to customize apps and, down the line, to expand globally through our marketplace, says Patric Bottne.

While these projects are running, discussions are being held with third party developers outside China that want to develop modules with unique functionality for the Chinese market. And as could be read in the market update published on March 12, there are projects running with customers and partners that doesn’t involve China.

– The strength of our ecosystem for app development and the way it works in practice – when creatives, developers and customers around the world can do business with each other to develop new app functionality and sell it our marketplace – is now apparent. We now have three deals just in China and together with Novel Unicorn, we will find more all-around Asia. The potential in these first three is big enough to give us the chance to reach our sales targets, says Bottne.

– The cooperation agreements that have been reached with these three well established digital service providers have big potential. With the developer portal and the platform business model in place, the company is now moving into an exciting phase what we have been looking forward to for years. We in the board have decided to deem the deals with these three partners as sufficient for milestone 2. In parallel, dialogues continue with more partners. With milestone 2 in place, we increase our ownership in Appspotr Asia according to plan, says chairman Peter Wendel.

Patric Bottne, CEO, Appspotr AB

Phone: +46 701 46 61 89

E-mail: patric@appspotr.com

About Appspotr AB Appspotr makes it easy for individuals and businesses to create native apps online, without pre-programming skills. The user builds the app using pre-programmed modules, custom design and content, and then publishes it in any app store. At the same time, Appspotr offer developers an opportunity to earn money from creating the modules used. Appspotr has 12 employees and is based in Gothenburg. About Appspotr Asia Appspotr Asia is a subsidiary jointly owned by Appspotr AB (30%) and Novel Unicorn (70%). See the press release on the Chinese joint venture from 29 May 2017 for more information.

1 2 3 ... 12