INVESTERARE

JUL 03 09:30 CET

Erbjudande att teckna sig i AppSpotrs företrädesemission.

Teckningsperioden sträcker sig från 3 Juli till den 24 juli 2017. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,9 MSEK.

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att etablera AppSpotr i Asien genom att bilda ett samägt bolag, ”AppSpotr Asia”, tillsammans med det Hong Kong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. AppSpotr Asia kommer att bearbeta den asiatiska marknaden i syfte att ingå samarbeten med strategiska partner samt erbjuda Bolagets tjänster till bolag med stora kundvolymer. AppSpotr kommer i anslutning till etableringen i Asien genomföra tekniska anpassningar av dagens plattform samt rekrytera personal som kommer arbeta i Hong Kong.

Villkor för nyemissionen
• Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
• Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
• Teckningskursen är 6,50 kronor per aktie.
• Nyemissionen omfattar högst 1 581 508 aktier.

Tidplan för nyemissionen
• Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 3 juli 2017 till och med den 24 juli 2017. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
• Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 3 juli 2017 till och med den 20 juli 2017.
• Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 juli 2017fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske i slutet av augusti 2017.

Teckningsförbindelser
Bolaget har erhållit cirka 5,3 MSEK i ej säkerställda teckningsförbindelser, vilket utgör cirka 51 procent av emissionen.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns i nedanstående länkar samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

EMISSIONSMEMORANDUM PDF
Anmälningssedel för teckning av aktier i AppSpotr AB utan företrädesrätt. PDF

AppSpotr siktar på 100 000 betalande kunder inom 24 månader


VD om affären i Kina och vägen framåt

VD Patric Bottne berättar i parken om affären med Novel Unicorn: hur den kom till, vilka överväganden som gjordes, vem Dave Wu är och hur den nya partnermodellen passar in i ett större strategiskt perspektiv.

Aktiespararna – Patric Bottne presenterar AppSpotr.
aktiespararna-2016

Hemma hos AppSpotr

Analysguiden-Intervju med AppSpotr

 

appspotr-office-1

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på AppStore och Google Play. Den senaste versionen av plattformen lanserades i augusti 2015 och har på drygt ett år erhållit cirka 150 000 registrerade användare.

 

SAGT OM APPSPOTR


 

”Stabilt och drivet management, förenkling av APP-skapandet för en obegripligt stor konsumentmarknad, gränsöverskridande, disruptive tech,och framför allt skalbarheten i affärsmodellen.”

Gunnar Jardelöv, Styrelseproffs

“AppSpotr är ett typexempel på en tidig techinvestering där marknadspotentialen, bolagets agenda och strategi samt vad det löpande lyckas uträtta tilltalar just mig ovanligt mycket.”

Per Bernhult, Ängelinvesterare

“En intressant affärsmodell kombinerat med en extremt stor kundnytta. Tech sektorn ligger mig dessutom varmt om hjärtat.”

Fredrik Valfridsson, Ängelinvesterare

“Har ett öppet sinne vad gäller aktier. Intressanta techaktier ligger mig dock extra varmt om hjärtat. Att tidigt komma in i ett bolag som har alla möjligheter att revolutionera den glödheta appbranschen känns helt perfekt.”

Christian Berger, Professionell privatinvesterare